IPEA

Intellectual Property, Education & Advice

 

 

 

 

  Immaterialrätten, främst patent, varumärke, design och upphovsrätt, spelar en allt viktigare roll för företag, stora såväl som små. Med immaterialrättens hjälp kan man hävda ensamrätten till sin skapelse och tjäna pengar på den. Forskning visar att - allt annat lika - den som har en medveten immaterialrättspolicy tjänar mer pengar än den som inte har det.

   

  IPEA har som mål att genom utbildning, seminarier och handfast rådgivning väcka svenska småföretags medvetande om immaterialrättssystemen och till att bygga upp en grundläggande kompetens inom detta område. Härigenom bidrar vi till att de som sysslar med produkt- och marknadsutveckling - inte minst nyblivna företagare - kan undvika misstag som kan bli dyra längre fram.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Patent behöver inte vara så krångligt - vi berättar mer!