IPEA

 

 

IP står för Intellectual Property, immaterialrätt. Den uppstår när något nyskapande gjorts, som en uppfinning, en bok, en film, en affärshemlighet eller ett konstverk.

 

IP ger dig ensamrätt till din skapelse och hjälper dig att hindra andra att olovligen utnyttja den. Det finns olika typer av immaterialrätt, alla med sin egen lagstiftning, t.ex.:

 

  Patent - för nya produkter eller processer;

   

  Varumärke - för ord, tecken, figurer mm så att varor och tjänster från en aktör kan skiljas från sådana från en annan;

   

  Design - för formen eller utseendet av en tillverkad produkt;

   

  Upphovsrätt - för originalverk inom litteratur, konst, musik eller drama. Här ingår film, multimedia och mjukvara.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Ett bra varumärke stärker dina kunders förtroende