IPEA

 

Kunskap om immaterialrätt är en framgångsfaktor för företaget. Hos IPEA kan du lära dig mer om de olika immaterialrättssystemen och hur du kan tjäna pengar genom dessa.

 

Rådgivning

IPEA:s konsulter skräddarsyr rådgivning till dig eller ditt företag. En översiktlig kännedom om olika skyddsformer är nödvändig för alla som på något sätt sysslar med utveckling av nya produkter eller processer. Misstag i ett tidigt skede kan ge skador som inte går att reparera.

 

Vad bör du som nyföretagare känna till för att få en bra start och undvika onödiga misstag? Är det patent som är viktigt för din verksamhet? Eller är det varumärke eller designskydd?

 

Föreläsningar/seminarier

Föreläsningarna, som ger en bred introduktion till det industriella rättsskyddet, riktar sig till alla som behöver kunskap om de olika ensamrätterna, och hur man försvarar dem. Immaterialrätt, idéskydd, licenser - frågorna hopar sig, samtidigt som de känns allt viktigare. Behöver du förbättra dina kunskaper? IPEA erbjuder hel- och halvdagsseminarier som ex-vis:

 

Patent

Hur undviker jag att någon stjäl min uppfinning? Hur och när ansöker man om patent? Vad kan man få patent på? Vilka vägar ska jag välja? Sverige? Norden? Europa? Hur går jag tillväga? Vad kostar det?  Vad kan jag göra själv?

 

Hur tjänar jag pengar på min uppfinning?

 När jag väl fått mitt patent, hur omsätter jag det i pengar? Vilka steg bör jag ta, och när ska jag göra det?

 

Varumärke och designskydd

Varumärket - namnet eller symbolen på dina varor och tjänster - kan bli ditt företags viktigaste tillgång om det skyddas och vårdas på rätt sätt. Hur går man tillväga? Och genom designregistrering kan du skydda formen eller utseendet på din produkt.

 

Omvärldsanalys

Du bör veta lika mycket om dina konkurrenters verksamhet som om din egen. Har de skyddat sina idéer? På vilka marknader? Hur ser det ut på din marknad? Hur hittar man informationen på Internet?

 

Konsulttjänster

Strategiutformning

Vilka behov av idéskydd har ditt företag? Patent, varumärke eller designskydd? I vilka länder? Eller du kanske bör flyga under radarn?

 

Myndighetskontakter

IPEA kan som ombud företräda dig inför myndigheter såväl i Sverige som internationellt. Det kan gälla registrering av dina rättigheter men även att reagera mot ev attacker eller kränkningar från konkurrenter.

 

Patentinformation

Varför uppfinna hjulet på nytt? I databaser finns mer än tio miljoner lösningar som är helt gratis! Spar tid och börja din utveckling från en högre nivå. IPEA hjälper dig att välja databaser och att ställa sådana frågor att du får relevant information utan att drunkna i dokumentfloden. 

 

Praktiska frågor

Kostnadsanalys, tidsplanering, utformning av handlingar och skrivelser.

 

Patenterbarhetsbedömningar

Expertutlåtande om en angiven uppfinning fyller kraven på patenterbarhet.

 

Arbetstagares uppfinningar

Vi hjälper dig som uppfinnare att reda ut om din uppfinning kan anses tillhöra din arbetsgivare eller ej.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tillsammans har IPEAs personal ca 100 års erfarenhet av branschen!