IPEA

 

 

 

  Man måste lägga ner ett visst mått av arbete för att få sina immaterialrätter registrerade liksom för att bevaka och försvara dessa. Detta är något som storföretagen i Sverige generellt är duktiga på, varför en kompetenslucka uppstått till småföretag, som ofta inte prioriterar de resurser som krävs, eller t.o.m. är helt omedvetna om immaterialrättssystemen och hur dessa kan påverka företag.

   

  I takt med ekonomins globalisering rationaliseras och internationaliseras även immaterialrättssystemen, vilket gör det än mer komplicerat för ett litet land i utkanten av Europa att på ett effektivt sätt bevaka sina intressen. Emellertid har de större företagen med sina internationella affärer och engelska som koncernspråk helhjärtat satsat på en aktiv immaterialrättshantering, vilket faktiskt håller på att vidga kompetensluckan till småföretagen.

   

  IPEAs ambition är att på ett kostnadseffektivt sätt erbjuda sin kompetens till småföretag. Därigenom får dessa en möjlighet att med rimliga kostnader dels bygga upp en grundläggande immaterialrättslig kompetens om de frågor som är viktiga för företaget, dels få konkret hjälp med aktuella ärenden.

   

  Lars G. Björklund, VD, konsult

  Civ.ing. KTH. Arbetat 42 år på patent- och registreringsverket (PRV), varav 19 år som chef för patentavdelningen och två som generaldirektör. Representerat Sverige i internationella patent-organisationer inom bl.a. FN och EU sedan 1971. Bred erfarenhet av management och materiell patenträtt.

  Medlem i SIPF (Svenska Industrins IP-förening). European Trade Mark and Design Attorney.

   

  Ewa Hyppel Björklund, marknadsansvarig

  Arbetat 34 år på PRV. Bred erfarenhet av kundinriktad marknadsföring. Som chef för PRV:s utbildningsenhet var hon ansvarig för verkets externa kursverksamhet. Medlem i SIPF.

   

  Helena Åkerlund, konsult.

  Civ.ing. LTU. Arbetat som handläggare och enhetschef på PRV och som utbildningsansvarig på Ericsson. Medlem i SIPF. Sammankallande i Lagermanska nämnden (uppfinnarstipendier). Ledamot av SNAU (Statens Nämnd för Arbetstagares Uppfinningar).

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  If you think education is expensive, try  ignorance!