IPEA

 

 

 

Vad är ett varumärke?

Ett varumärke kan vara ett ord, en bokstav, en symbol (logga), en siffra, en färg, en form eller en kombination av dessa.

 

Hur fungerar ett varumärke?

Ett varumärke fokuserar på varor eller tjänster i samband med marknadsföring av dessa. Varumärket syftar till att särskilja en vara/tjänst från liknande från konkurrenter, dvs ger en vink om varans ursprung, något som underlättar för konsumenten.

 

Ett varumärke relaterar till kvalitén hos en vara/tjänst, vilket genererar ett ansvar: ett varumärke avskräcker producenten att ta genvägar och tumma på kvalitén. Varumärket skapar merförsäljning genom att ingjuta förtroende hos kunden.

 

Ett bra varumärke ska vara tydligt, vara enkelt att uttala och komma ihåg och passa ihop med produkten eller affärsprofilen.

 

Fördelar med varumärken

Ett inarbetat varumärke är en värdefull tillgång. Det har kostat stora investeringar, har tagit lång tid att arbeta in och det stärker balansräkningen.

 

Ensamrätt till ett varumärke får man genom registrering. Registrering görs i princip i varje land för sig, men det finns också en särskild EU-registrering som gäller i hela den europeiska unionen.

 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ett varumärke måste försvaras, annars riskerar man "varumärkesdegene-rering" som t.ex. för Vespa, Nylon och Termos