IPEA

 

 

Vad är patent?

Patent skyddar konstruktioner och processer som får saker och ting att fungera. Patent gör det möjligt för uppfinnare att dra nytta av sina uppfinningar.

 

Fördelar med patent

Ett patent ger dig rätten att hindra andra från att kopiera, tillverka, sälja eller importera din uppfinning utan ditt medgivande. Patentet kan genom  sin blotta existens avskräcka andra från att försöka exploatera din uppfinning. Men om så inte blir fallet, ger patentet dig rätt att vidta rättsliga åtgärder för att hindra dem från att exploatera din uppfinning samt att begära skadestånd.

 

Om jag inte patenterar min uppfinning?

Då kan vem som helst utnyttja, tillverka eller sälja din uppfinning utan ditt medgivande. Du kan försöka hemlighålla uppfinningen, men detta kan vara svårt för en uppfinning vars tekniska särdrag inte är dolda.

 

Hur får jag patent?

Om din uppfinning är ny, uppvisar uppfinningshöjd och medför en teknisk lösning på ett problem, kan du ge in en patentansökan till patentmyndigheten. Om du får ett patent kan det gälla i 20 år, men för varje år måste du erlägga en förnyelseavgift.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ett patent ger dig möjlighet att sälja din uppfinning inkl all IP eller att licensiera ut uppfinningen till någon men ändå behålla all IP